עיצוב אדריכלי

החברה מציעה מגוון של שירותי תכנון וטיפול מול הרשויות בהוצאת היתרי בניה.

תחומי פעילות:

  • תכנון מבני ציבור
  • תכנון מרכזים לוגיסטיים
  • תכנון חנויות ומשרדים וביצוע חלוקה
  • עיצוב פנים
  • תוספות למבנים קיימים
  • הוצאת היתרי בניה לחריגות בניה
  • יועץ נגישות – מתו"ס (מבנים, תשתיות, סביבה)

עיצוב פנים