התכנון ההנדסי הוא חלק אינטגרלי מפרויקט הבניה, אנו בחברה בעלי ניסיון רחב בתחום, החל מבתים פרטיים ועד למבני תעשייה.

אנו מקצים את צוות המהנדסים של החברה עבור כל פרויקט על מנת לשמור על סטנדרטים גבוהים.

כמו כן במהלך התכנון האדריכלי מקפידים על עמידה בתקציב הלקוח ומדווחים על הוצאות הפרויקט על פי אבני דרך ומקדמים את האישורים אל מול הרשויות.